top of page

Groupe de SOCIAL EBENE

Public·4 membres

{Hiren GetDataB 7z} 54


xong xuôi vào thư mục grub cóp 2 file grldr và menu.lst vào usb. copy tiếp file iso hiren vào usb nữa, mở menu.lst bằng notepad sửa code boot bạn chép đoạn code dưới đây dán đè vào , nhớ đổi tên file iso cho trùng với nọi dung menu.lst
{Hiren GetDataB 7z} 54


  • À propos

    Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer avec d'au...

    bottom of page